loading

Sách, tuyển tập

The Statesman's year book : statistical and historical annual of the states of the world for the year / S.H. Steinberg

Tác giả : S.H. Steinberg

Nhà xuất bản : St. Martin's Pr.

Năm xuất bản : 1953

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xxvi, 1595 tr. : 2 tờ bản đồ màu (gấp lại) ; 19 cm

Số phân loại : 051

Chủ đề : 1. Niên giám -- 1953. 2. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 T-K 031 S797
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 159
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top