loading

Sách, tuyển tập

Such is life / Jeanne Harman

Tác giả : Jeanne Harman

Nhà xuất bản : Thomas Y. Crowell

Năm xuất bản : 1956

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 210 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 051

Chủ đề : 1. Ký giả -- Thơ tín, hồi ký, v.v.... 2. Life (Chicago).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 158
(K10.34_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top