loading

Sách, tuyển tập

Biến chuyển xã hội miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) / Nguyễn Đình Lê chủ biên, Phan Hải Vân

Tác giả : Nguyễn Đình Lê chủ biên, Phan Hải Vân

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 351 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm

ISBN : 9786049566516

Số phân loại : 303.409597

Chủ đề : 1. Biến đổi xã hội -- Việt Nam -- 1954-1975. 2. Biến đổi xã hội -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6536/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6537/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6538/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5086/2019
(2461)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5087/2019
(2462)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top