loading

Sách, tuyển tập

Những người khốn khổ : tiểu thuyết (3 tập). T.1 / Victor Hugo ; Huỳnh Lý ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Victor Hugo ; Huỳnh Lý ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 539 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046983682

Số phân loại : 843.7

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4990/2019
(VH 1090/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4991/2019
(VH 1091)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top