loading

Sách, tuyển tập

Trượt theo lời nói dối : tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu

Tác giả : Đỗ Xuân Thu

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 357 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049840227

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4943/2019
(VH 4102)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4944/2019
(VH 4103)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top