loading

Sách, tuyển tập

The revolution in corporate finance / edited by Joel M. Stern and Donald H. Chew, Jr

Tác giả : edited by Joel M. Stern and Donald H. Chew, Jr

Nhà xuất bản : Blackwell

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Malden, Mass.

Mô tả vật lý : xv, 514 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 1577180445

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 329/2019
(NV 1333)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top