loading

Sách, tuyển tập

Le vatican trone du monde / Joseph Bernhart

Tác giả : Joseph Bernhart

Nhà xuất bản : Payot

Năm xuất bản : 1930

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 492 tr. : tranh ảnh ; 23 cm

Số phân loại : 282

Chủ đề : 1. Giáo hội công giáo. 2. Chính trị của Giáo hoàng -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1153
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top