loading

Sách, tuyển tập

Khởi nghiệp cuối tuần : 54 giờ để "cá chép hóa rồng" / Marc Nager, Clint Nelsen và Franck Nouyrigat ; Đoàn Đức Thuận ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Marc Nager, Clint Nelsen và Franck Nouyrigat ; Đoàn Đức Thuận ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 245 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786049315268

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4585/2019
(11628)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4586/2019
(DN 1581)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4587/2019
(11629)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top