loading

Sách, tuyển tập

Đọc vị bất kỳ ai : áp dụng trong doanh nghiệp : sử dụng những chiến lược tâm lý hiệu quả nhất để tạo ra ưu thế vượt trội trong bất kì tình huống công việc nào / David J. Lieberman ; Xuân Chi dịch

Tác giả : David J. Lieberman ; Xuân Chi dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049316739

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Hành vi tổ chức -- Khía cạnh tâm lý. 2. Quản lý nhân sự -- Khía cạnh tâm lý. 3. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý. 4. Tâm lý học công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4497/2019
(11581)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4498/2019
(DN 1546)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4499/2019
(11582)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top