loading

Sách, tuyển tập

Truyện cổ Vân Kiều, Cơ Tu / Đỗ Như Túy, Mai Văn Tấn

Tác giả : Đỗ Như Túy, Mai Văn Tấn

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 523 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721564

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Cơ Tu (Dân tộc Việt Nam) -- Việt Nam -- Văn học. 2. Tộc người thiểu số trong văn học. 3. Truyện cổ tích -- Việt Nam. 4. Văn học dân gian Việt Nam. 5. Vân Kiều (Dân tộc Việt Nam) -- Việt Nam -- Văn học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 3610/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 3611/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Top