loading

Sách, tuyển tập

Personality and sexual problems in pastoral psychology / edited by by William C. Bier

Tác giả : edited by by William C. Bier

Nhà xuất bản : Fordham Univ. Pr.

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xiii, 256 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 253.5

Chủ đề : 1. Mục vụ tâm lý học -- Diễn văn, tiểu luận, thuyết trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1087
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top