loading

Sách, tuyển tập

The Ministry and mental health / Hans Hofmann

Tác giả : Hans Hofmann

Nhà xuất bản : Assoc. Pr.

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 251 tr. ; 26 cm

Số phân loại : 253.5

Chủ đề : 1. Công tác giáo hội đối với người bệnh tinh thần. 2. Mục sư, tâm lý học.

Top