loading

Sách, tuyển tập

Mental health chrough christian community : the local church's ministry of growth and healing / Howard J. Clinebell

Tác giả : Howard J. Clinebell

Nhà xuất bản : Abingdon Pr.

Năm xuất bản : 1965

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 300 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 253.5

Chủ đề : 1. Mục sư, tâm lý học. 2. Tinh thần, vệ sinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1089
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top