loading

Sách, tuyển tập

The Pastor and the race issue / Daisuke Kitagawa

Tác giả : Daisuke Kitagawa

Nhà xuất bản : Seabury Pr.

Năm xuất bản : 1965

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 139 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 250

Chủ đề : 1. Giáo hội và vấn đề chủng tộc.

Top