loading

Sách, tuyển tập

Situation ethics : the new morality / Joseph Francis Fletcher

Tác giả : Joseph Francis Fletcher

Nhà xuất bản : Westminster Pr.

Năm xuất bản : 1966

Nơi xuất bản : Phil.

Mô tả vật lý : 176 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 248.4

Chủ đề : 1. Đạo đức Thiên chúa giáo -- Tác giả giáo phái Anh. 2. Tình trạng (Triết lý). 3. Tình yêu.

Top