loading

Sách, tuyển tập

Jung and St. Saul : a study of the doctrine of justification by faith and its relation to the concept of individuation / David Cox

Tác giả : David Cox

Nhà xuất bản : Association

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 357 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 234.7

Chủ đề : 1. Jung, Carl Gustav, 1875-. 2. Sự biện minh. 3. Thiên chúa giáo -- Tâm lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1070
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top