loading

Sách, tuyển tập

Thiết kế dụng cụ gia công bánh răng / Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ, Bành Tiến Long

Tác giả : Trần Thế Lục, Trịnh Minh Tứ, Bành Tiến Long

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1459/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top