loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sentiment analysis and opinions summrization on social media / Nguyễn Tiến Huy ; supervisor : Nguyen Le Minh

Tác giả : Nguyễn Tiến Huy ; supervisor : Nguyen Le Minh

Nhà xuất bản : Japan Advanced Institute of Science and Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Nomi, Ishikawa, Japan

Mô tả vật lý : ix, 85 tờ : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Dư luận -- Xử lý dữ liệu. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Mạng xã hội. 4. Ngôn ngữ học và cảm xúc. 5. Ngôn ngữ máy tính. 6. Ngữ nghĩa học. 7. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25680
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25681 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top