loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Key factors affecting work-integrated learning in language teacher education : a multisite case study / Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhà xuất bản : Western Sydney University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Sydney, Australia

Mô tả vật lý : ii, xxvi, 304 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 371.227

Chủ đề : 1. Giáo dục lồng ghép trải nghiệm -- Úc. 2. Giáo dục lồng ghép trải nghiệm -- Việt Nam. 3. Giáo viên ngoại ngữ -- Đào tạo -- Úc. 4. Giáo viên ngoại ngữ -- Đào tạo -- Việt Nam. 5. Học tập trải nghiệm -- Úc. 6. Học tập trải nghiệm -- Việt Nam. 7. Luận án -- Úc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25675
Phục vụ đọc tại chỗ
Top