loading

Luận án, luận văn

Văn hóa tín ngưỡng của cư dân ở huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi / Nguyễn Duy Đoài ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Tác giả : Nguyễn Duy Đoài ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.60959753

Chủ đề : 1. Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi, Việt Nam) -- Đời sống tôn giáo và phong tục -- Tóm tắt. 2. Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi, Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25649
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top