loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tạo mini-cellulosome từ các protein tái tổ hợp của Clostridium được biểu hiện bằng hệ thống Bacillus subtilis / Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang

Tác giả : Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 22 tr. : minh họa màu ; 21 cm

Số phân loại : 572.56682

Chủ đề : 1. Bacillus subtilis -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 2. Cellulose -- Tóm tắt. 3. Clostridium -- Nghiên cứu -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Proteins -- Nghiên cứu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25637
Phục vụ đọc tại chỗ
Top