loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tạo mini-cellulosome từ các protein tái tổ hợp của Clostridium được biểu hiện bằng hệ thống Bacillus subtilis / Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang

Tác giả : Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 103, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.56682

Chủ đề : 1. Bacillus subtilis -- Nghiên cứu. 2. Cellulose. 3. Clostridium -- Nghiên cứu. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Proteins -- Nghiên cứu. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25635
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25636 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top