loading

Sách, tuyển tập

Để yên cho da khỏe đẹp / Sandy Skotnicki, Christopher Shulgan ; Vũ Linh dịch

Tác giả : Sandy Skotnicki, Christopher Shulgan ; Vũ Linh dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786045662595

Số phân loại : 646.726

Chủ đề : 1. Da -- Chăm sóc và vệ sinh. 2. Sắc đẹp cá nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3987/2019
(10629)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3988/2019
(10630)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top