loading

Sách, tuyển tập

Đọc sách – Món quà mang cả tương lai / Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như, Khâu Thiên Viện

Tác giả : Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như, Khâu Thiên Viện

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 172 tr. : minh họa ; 20 cm

ISBN : 9786041146372

Số phân loại : 028.55

Chủ đề : 1. Sách và đọc sách. 2. Trẻ em -- Sách và đọc sách.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Sách hướng dẫn cách khơi gợi tình yêu sách và hình thành thói quen đọc sách ở thiếu nhi, thiếu niên. Cách viết khoa học, dễ hiểu dễ áp dụng, nhiều biện pháp cụ thể.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 747/2019
(274)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 748/2019
(275)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 890/2019
(276)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 891/2019
(277)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5610/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Top