loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn / Trần Thái Bình

Tác giả : Trần Thái Bình

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 263 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786041149731

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Phong cách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3951/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3952/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4221/2019
(13936)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4222/2019
(13937)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4223/2019
(13938)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top