loading

Sách, tuyển tập

Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Khắc Viện dịch

Tác giả : Nguyễn Du ; Nguyễn Khắc Viện dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 359 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786047704866

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Nguyễn Du, 1765-1820. $tTruyện Kiều. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Dịch sang tiếng Pháp. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Dịch sang tiếng Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3846/2019
(VH 2998)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3847/2019
(VH 2999)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top