loading

Luận án, luận văn

Cyclic behavior of squat reinforced concrete walls with openings typical of the first story backside exterior walls of row houses in Taiwan / Le Hoang ; Supervisor : Chien-Kuo Chiu, Yu-Chen Ou

Tác giả : Le Hoang ; Supervisor : Chien-Kuo Chiu, Yu-Chen Ou

Nhà xuất bản : The National Taiwan University of Science and Technology

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Taipei, Taiwwan

Mô tả vật lý : xiii, 203 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 693.852

Chủ đề : 1. Luận án -- Đài Loan. 2. Thiết kế chống động đất. 3. Tường bê tông. 4. Tường bên ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25613
Phục vụ đọc tại chỗ
Top