loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

EFL student collaborative writing in google docs: A multiple case study / Phạm Quang Nam

Tác giả : Phạm Quang Nam

Nhà xuất bản : University of South Florida

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : [USA]

Mô tả vật lý : ix, 183 tr. : bảng ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Luận án -- Hoa Kỳ. 2. Tiếng Anh -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25605
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25606 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top