loading

Sách, tuyển tập

Sống vì chân lý / Nguyễn Văn Hải

Tác giả : Nguyễn Văn Hải

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Tự hoàn thiện (Tâm lý học). 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3810/2019
(1290)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3095/2021
(1289/39)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3096/2021
(1289/40)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2905/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top