loading

Sách, tuyển tập

Nâng cao năng lực phân phối hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nội địa / Phạm Hồng Tú, Phạm Văn Kiệm chủ biên

Tác giả : Phạm Hồng Tú, Phạm Văn Kiệm chủ biên

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 294 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786049316074

Số phân loại : 381.109597

Chủ đề : 1. Kênh phân phối -- Việt Nam. 2. Thị trường -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3788/2019
(DN 991)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3789/2019
(5862)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5545/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5546/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4574/2019
(DN 993)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top