loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng giáo dục thời kỳ Lý - Trần và bài học lịch sử của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Phan Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Tác giả : Nguyễn Phan Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam -- Lịch sử -- Tóm tắt. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Triết học -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Lý, 1010-1225 -- Tóm tắt. 5. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Trần, 1225-1400 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25585
Phục vụ đọc tại chỗ
Top