loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng giáo dục thời kỳ Lý - Trần và bài học lịch sử của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Phan Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Tác giả : Nguyễn Phan Thị Thùy Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 200, [61] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam -- Lịch sử. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Triết học. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Lý, 1010-1225. 4. Việt Nam -- Lịch sử -- Triều nhà Trần, 1225-1400. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25584
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25586 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top