loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đa dạng thực vật thân gỗ trong rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Phan Minh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thêm, Trần Hợp

Tác giả : Phan Minh Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thêm, Trần Hợp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 144, cvii, [49] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 582.160959777

Chủ đề : 1. Bảo tồn rừng -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 2. Cây gỗ -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 3. Đa dạng sinh học rừng -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Phục hồi rừng -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu. 6. Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam). 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25578
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25580 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top