loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu kỹ thuật sấy mực ống / Phạm Văn Toản ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Đức, Nguyễn Hay

Tác giả : Phạm Văn Toản ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Đức, Nguyễn Hay

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxii, 172, [42] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 664.944

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Mực ống -- Sấy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25575
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25577 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top