loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển / Vũ Đức Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Tác giả : Vũ Đức Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 208, [52] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.6

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Các nước đang phát triển. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển kinh tế -- Các nước đang phát triển. 4. Vay nước ngoài -- Các nước đang phát triển. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25572
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25574 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top