loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của chính sách tiền tệ tới rủi ro mất khả năng thanh toán tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam / Mai Thị Phương Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Ngân

Tác giả : Mai Thị Phương Thùy ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Ngân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 138, [34] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.1209597

Chủ đề : 1. Chính sách tiền tệ -- Việt Nam. 2. Kiểm soát tín dụng -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngân hàng thương mại -- Việt Nam. 5. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 6. Thanh khoản ngân hàng -- Việt Nam. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25569
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25571 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top