loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) dưới tán rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai / Đào Thị Thùy Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Bá Toàn, Phạm Xuân Quý

Tác giả : Đào Thị Thùy Dương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Bá Toàn, Phạm Xuân Quý

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxii, 154, lxxxiv, [58] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.956

Chủ đề : 1. Dầu rái -- Sinh thái học -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tái sinh rừng -- Việt Nam -- Đồng Nai. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25566
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25568 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top