loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc mang (AGMBR) / Trương Thị Bích Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Thanh Phượng

Tác giả : Trương Thị Bích Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Thanh Phượng

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 628.364

Chủ đề : 1. Bùn thải -- Tóm tắt. 2. Hệ thống xử lý gói sục khí -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Nước thải -- Lọc -- Quá trình bùn hoạt tính -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25562
Phục vụ đọc tại chỗ
Top