loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể chó Phú Quốc dựa trên trình tự HV1 thuộc vùng CR trên hệ gen ty thể / Thái Kế Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Dũng, Chung Anh Dũng

Tác giả : Thái Kế Quân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Dũng, Chung Anh Dũng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 116, [36] tờ, [36] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.7

Chủ đề : 1. Chó lưng xoáy Phú Quốc -- Di truyền học. 2. Chó -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25558
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25560 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top