loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế của doanh nghiệp / Nguyễn Việt Hồng Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Loan

Tác giả : Nguyễn Việt Hồng Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Loan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 160, lxxxix, [46] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.59705267

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Thuế -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thuế thu nhập -- Việt Nam. 4. Tuân thủ thuế -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25555
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25557 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top