loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ: phương pháp tiếp cận hồi quy phân vị và phân rã Oaxaca - Blinder / Nguyễn Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Dương Như Hùng

Tác giả : Nguyễn Thanh Liêm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Dương Như Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 190 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.1753

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nợ doanh nghiệp. 3. Nợ ngân hàng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25552
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25554 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top