loading

Sách, tuyển tập

Nhiếp ảnh Nông Tú Tường - Các tác phẩm chọn lọc

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 121 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 22 x 21 cm

ISBN : 9786049729256

Số phân loại : 770.9597163

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Hà Giang -- Sách tranh ảnh. 2. Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 3. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Hà Giang -- Sách tranh ảnh. 4. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Hà Giang -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3383
(NT 394)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3384
(NT 395)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top