loading

Sách, tuyển tập

Nhiếp ảnh các Dân tộc thiểu số / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 175 tr. : tranh ảnh màu ; 22 x 21 cm

ISBN : 9786049729324

Số phân loại : 770.9597

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 2. Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 3. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 4. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3381
(NT 384)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3382
(NT 385)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top