loading

Sách, tuyển tập

Hà Giang trong tôi và những vùng đất tôi qua / Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền

Tác giả : Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. : tranh ảnh màu ; 22 x 21 cm

ISBN : 9786049729270

Số phân loại : 770.9597163

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Hà Giang -- Sách tranh ảnh. 2. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Hà Giang. 3. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Hà Giang -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3379
(NT 392)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3380
(NT 393)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top