loading

Sách, tuyển tập

Truyện cổ ba dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì. Q.3 / Chu Thùy Liên, Lương Thị Đại sưu tầm

Tác giả : Chu Thùy Liên, Lương Thị Đại sưu tầm

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 711 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721359

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 2. Truyện cổ. 3. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3574/2019
(6650)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3575/2019
(6651)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top