loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập : truyện ngắn, tiểu thuyết. Q.1 / Nông Quốc Lập

Tác giả : Nông Quốc Lập

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 825 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049729355

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Nhà văn dân tộc thiểu số. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3510/2019
(VH 3778)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3511/2019
(VH 3779)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top