loading

Sách, tuyển tập

Sợi nắng ban mai / Châu Hoài Thanh

Tác giả : Châu Hoài Thanh

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786042124331

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4776/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4777/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 4778/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3280/2019
(N 294)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 3281/2019
(N 295)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top