loading

Sách, tuyển tập

Truyện cổ Dao / Tẩn Kim Phu sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Tẩn Kim Phu sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 123 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049693755

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Người Dao -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 2. Truyện cổ. 3. Văn học dân gian Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3586/2019
(6652)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3587/2019
(6653)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top