loading

Sách, tuyển tập

BFI film and television handbook 1998 / edited by Eddie Dyja

Tác giả : edited by Eddie Dyja

Nhà xuất bản : BFI

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : 445 tr. : tranh ảnh màu ; 24 cm

Số phân loại : 384.802541

Chủ đề : 1. Chương trình truyền hình -- Vương quốc Anh -- Danh bạ. 2. Công nghiệp điện ảnh -- Vương quốc Anh -- Danh bạ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 K 4199
Phục vụ đọc tại chỗ
Top