loading

Sách, tuyển tập

Bên kia của ánh sáng : tập truyện ngắn / Nguyễn Trí

Tác giả : Nguyễn Trí

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045894477

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 851/2020
(VH 4843)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 852/2020
(VH 4844)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2068/2020
(VH 4845)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2069/2020
(VH 4846)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1956/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top